Projecte

Introducció

25 anys

Visió missió i valors

El 2016 en 10 xifres

Responsabilitat social

Política ambiental

Organizació i dimensió (gestio empresarial)

Femarec 2.0

 
     

Introducció

 
   

Femarec és una entitat sense afany de lucre que va néixer el 1991 i, des d’aleshores, treballa per la inserció laboral, i en conseqüència també social, de les persones en risc d’exclusió com a conseqüència de diverses raons: atur, discapacitat o trastorn mental, dones amb càrregues familiars, nouvinguts…

La nostra actuació comença amb el seu assessorament i acompanyament en la cerca de feina però també inclou formació ocupacional i professionalitzadora quan es precisa. A més, ens preocupem de garantir la qualitat dels serveis d’atenció social del nostre entorn a través de la formació continuada per als professionals dels sectors sociosanitari, social i de serveis socials.

Per a les persones amb un trastorn mental i/o una discapacitat intel·lectual, sempre que ens és possible, també assegurem la seva inclusió mitjançant contractes laborals al nostre Centre Especial de Treball. Però si no estan en condicions d’accedir a treballar, disposem del servei Prelaboral que els prepara per a l’obtenció d’una feina.

Complementàriament a l’activitat laboral del CET, la Unitat de Suport a l’Activitat Professional desenvolupa altres actuacions de caire informatiu i de suport (Espai de les Famílies), formatives (cursos o Tallers Ambientals), cultural (Teatre Social), lúdic (festes tradicionals) i esportiu (Futbol Social).

Els usuaris-treballadors del CET amb trastorn mental, a més, disposen del Centre de Dia de Salut Mental.

Cerquem, paral·lelament, la vinculació del món empresarial a la nostra causa gràcies a la Fundació Femarec.

Xarxes a les quals pertanyem:

   
dincat

ecas 

     

25 anys

 

25 anys al servei de les persones

Femarec ha fet 25 anys aquest 2016, una xifra important d’anys i molta feina a les espatlles que ens omplen de força per seguir treballant aquests anys que venen. En aquest interval de temps hem vist créixer extraordinàriament aquesta entitat que posavem en marxa tres sòcies emprenedores i un reduït grup de col·laboradors l’estiu de 1991 en un petit local del carrer Rabassa de Gràcia a Barcelona.

En aquell moment vàrem ser pioners en unir dos objectius estratègics per a nosaltres, la lluita pel benestar i les oportunitats dels més desafavorits de la nostra societat i la preservació del medi ambient. Amb aquesta premissa vàrem començar a endegar el Centre Especial de Treball orientat principalment envers la gestió de residus urbans i la reparació i reutilització de maquinària diversa.

Avui dia el CET dóna feina a més de 150 treballadors amb discapacitat, ofereix 11 serveis industrials diferents i gestiona anualment més de 5.000 tones de residus.

En paral·lel creàvem una metodologia de formació, orientació i acompanyament cap a la inserció de col·lectius en risc d’exclusió, que
en aquests anys ha atès prop de 24.000 persones assolint una inserció al mercat de treball al voltant del 30%.

També ens hem especialitzat en formació continuada de qualitat per a professionals en actiu de qualsevol àmbit productiu, però amb especial èmfasi en els sectors d’atenció a les persones. En aquesta branca d‘activitat
hem requalificat en aquest temps prop de 160.000 treballadors i treballadores en actiu de tota la península.

Esperem que aquesta tasca i bagatge ens ajudin a superar totes les dificultats que ens puguin sorgir en el futur i així continuar treballant per assolir una societat més justa, solidària i respectuosa amb el medi ambient.

Gràcies a tots els que ens heu ajudat a arribar fins aquí.

 
   

Visió, missió i valors

 

Missió

Potenciar i desenvolupar les aptituds individuals i grupals des de dos pilars bàsics: amb la formació i el desenvolupant personal, i amb el treball constant per la integració social, laboral i cultural de les persones en risc d’exclusió social.

Visió

Ésser un projecte de referència en la cerca eficient de resultats socials i econòmics, mitjançant l’atenció global de la persona i fomentant la corresponsabilitat dels sectors públic i privat, esdevenint-ne el nexe.

Valors

Solidaritat, integració, professionalitat, eficàcia, compromís, il·lusió, superació, perseverança i innovació.

   

El 2016 en 10 xifres

 
   
 

Responsabilitat social

 

Conciliació de la vida personal i laboral:

 
  • Possibilitat de treball a temps parcial: es permet la reducció de la jornada laboral amb la disminució salarial proporcional.

  • Possibilitat d’abandonar el lloc de treball per una emergència familiar.

  • La formació es realitza dins l’horari laboral sempre que sigui possible.

  • Diversos períodes amb jornada intensiva: tot el juliol i l’agost, els divendres i els dies abans de Tot Sants, el Dia de la Constitució, Reis i Nadal.

  • Vacances en el període nadalenc de 10 dies naturals.

  • Múltiples permisos retribuïts o a recuperar per a gestions personals i/o familiars.

  • Protocol de protecció a l’embaràs.

  • Protocol de condol

 

Política ambiental

 

Gestió de la qualitat

D’acord amb el principi de millora continua i el compromís que assumeix l’entitat amb la qualitat i el medi ambient, s'han executat una sèrie d’accions per aconseguir tal fi 

  • Renovació de gran part del parc informàtic amb distintiu d’eficiència energètica.

  • Realització del curs de conducció eficient i segura pels conductors que duen a terme les recollides de residus.

 


Gestió de l'energia

Els nostres centres consumeixen energia elèctrica per a la il·luminació, aparells elèctrics i climatització, i els nostres vehicles que s’encarreguen de la recollida i el transport de residus, gasoil. 

Centre

(KWh) 2015

(KWh) 2016

Tres senyores

50.345

44.388

Sardenya

153.445

135.016

Maresme 59-61

76.119

72.710

Maresme 65-67

131.344

135.615

Total

411.253

387.729 

Consum gasoil al 2016: fuel
25.178,80 litres
(26.890,47 al 2015)


Contaminació atmosfèrica

co2

Seguint amb la nostra implicació en la cura de l'entorn, també vigilem les emissions de CO2.

El conjunt del consum energètic (electricitat i gasoil) ha suposat l’emissió de 174.713’17  kg de CO2 a l’atmosfera (199.222’81 al 2014). Els nostres centres no emeten gasos ni vapors esdevinguts de processos productius.

 


 

Gestió de l'aigua

aigua

Així mateix, es fa un consum responsable de l’aigua que es fa servir per rentar els vehicles i materials, netejar les instal·lacions i per al consum humà.

Centre

(m3) 2015

(m3) 2016

Tres senyores

164

130

Sardenya

620 698

Maresme 59-61

525

500

Maresme 65-67

676

702

Total

1.985

2.030 

Producció i gestió de residus

residus

Els residus que generem es recuperen al Centre Especial de Treball i a través d’empreses degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya

 

 

Organització i dimensió

(Gestio empresarial)

 
   

 

Plantilla mitjana el 2016:

309 treballadors i treballadores. 


Distribució de la plantilla per sexe

  Homes %  Dones % Total

Directius/ives

6 2 19 6 25

Tècnic/ques

20 7 69 22 89

Administratius/ives

4 1 23 7 27

Personal producció

123 40 45 15 168

Total

153 50 156 50 309


      
Distribució de la plantilla per centres

  2015 Altes Baixes 2016

Oficines centrals

26 3 4 25

CET*

171 14 5 180

DPCH*

87 30 13 104
         

Total

284 47 22 309

*CET: Centre Especial de Treball

*DPCH: Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà


                      
                
       
 

Femarec 2.0

 
   
   
2.760 seguidors i seguidores (+372)

 

1.637 seguidors i seguidores (+235)

 

1.460 seguidors i seguidores (+329)
 

6.435 visualitzacions  (+7,54% respecte el 2015)
13 videos nous

 

284.221 visites totals (+58.383)
87.999 visitants diferents (+13.241)
779 mitjana visites diàries (+156)

 
   
 

Memòria d'activitats 2016

PROJECTES

ACTIVITAT

DADES ECONOMIQUES

GRAFIQUES

       

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso