Gràfiques

 

Recursos humans

Participants en accions DPCH

Dades econòmiques

 
     
 
 
 

Recursos humans de Femarec:

309 treballadors/ores  /  151 amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

Distribució per sexes:

Distribució per centres: 

 

Distribució per sexe

segons categoria professional:

 

Distribució segons discapacitat dels treballadors del CET: 

Tipus de discapacitat:

 


 

Distribució per centres, comparativa amb 2015:

 

Plantilla del Centre Especial de Treball:

  • 180 treballadors/ores

  • Dels quals, 151 treballadors/ores amb discapacitat

  • Dels quals, 123 són socis/òcies de la cooperativa

Patologies diagnosticades en els usuaris del Centre de Dia de Salut Mental

   
     

     

Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà

Perfil participants en Itineraris d'Inserció 

Perfil participants en accions de formació per a colectius en risc d'exclusió

Perfil participants en accions de formació ocupacional

     
   

Dades econòmiques

 

Procedència dels ingressos

 

Destí de la despesa

 
     
     

 
 

Memòria activitats 2016

PROJECTE

ACTIVITAT

DADES ECONOMIQUES

GRÀFIQUES

       

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso