Dades

econòmiques

Origen dels ingressos

Destí de la despesa

 
     

Origen dels ingressos

 
       
 

Total ingressos entitat

8.640.047,51   €

%

 

Prestació de serveis

4.058.987,15  €

47

 

Subvencions públiques

4.203.120,99  €

49

 

Aportacions privades

377.939,37  €

4

 

Ingressos per departaments

 

 

Prestació de serveis

Subv. Públ. Explotac.

Aportacions privades

Cet* i Centre de Dia

2.898.606,73 €

1.290.360,68 €

69.123,31

DPCH**

1.160.380,42

2.912.760,31 €

51.929,26

Fundació

0,00 €

0,00 €

256.886,80 €

 

4.058.987,15 €

4.203.120.99 €

377.939,37 €

* Centre Especial de Treball

** Dept. Desenvolupament Personal i del Capital Humà

   

Destí de la despesa

       

Total despesa entitat

8.587.030,10

%

 

Sous i salaris

6.104.541,77 €

71

 

Infraestructures

660.439,46 €

8

 

Altres despeses d'explotació

1.575.162,07 € 18
 

Despeses derivades de l'objecte social

246.886,80 €

3

 

Depesa per departaments

 

 

Sous i salaris

Infraestructures

Altres despeses
d'explotació

Cet* i Centre de Dia

3.152.369,21 €

423.462,78 €

1.085.085,21

DPCH**

2.952.172,56

236.976,68 €

490.076,86

Fundació

0,00 €

0,00 €

246.886,80 €

 

6.104.541,77 €

660.439,46 €

1.822.048,87 €

* Centre Especial de Treball

** Dept. Desenvolupament Personal i del Capital Humà

Resultat de l'exercici

 

53.017,41€

 

   
 
 

Memòria activitats 2016

PROJECTE

ACTIVITAT

DADES ECONOMIQUES

GRÀFIQUES

       

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso