logo femarec

Català Castellà
pdf

facebook

twitter

linkedin

youtube

inici  Inici      Projecte Activitat Dades econòmiques grafiques dades Gràfiques
 
MEMÒRIA 2015

Introducció

Visió, missió i valors

El 2015 en 10 xifres

Responsabilitat Social

Política ambiental

Organització i dimensió
(gestió empresarial)

Femarec 2.0

Dades gràfiques

 

Projecte

.

El 2015 en 10 xifres

 

  • 284 treballadors i treballadores

  • 144 treballadors/ores amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

  • 12 serveis a les empreses

  • 893 empreses clients de Femarec

  • 21 serveis a les persones

  • 3.207 persones en risc d’exclusió ateses

  • 7.692 professionals requalificats i requalificades

  • 566 cursos realitzats

  • 750 persones inserides en el mercat laboral (33,15% dels participants)

  • 1.973 empreses formen part de la nostra borsa de treball

 

 

 

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso

www.femarec.cat