logo femarec

Català Castellà
pdf

facebook

twitter

linkedin

youtube

inici  Inici      Projecte Activitat Dades econòmiques grafiques dades Gràfiques
 
MEMÒRIA 2015

Introducció

Visió, missió i valors

El 2015 en 10 xifres

Responsabilitat Social

Política ambiental

Organització i dimensió
(gestió empresarial)

Femarec 2.0

Dades gràfiques

 

Projecte

.

Organització i dimensió (gestió empresarial)

 

Plantilla mitjana el 2015:

284 treballadors i treballadores. 


Distribució de la plantilla per sexe

  Homes %  Dones % Total

Directius/ives

7 3 19 7 26

Tècnic/ques

20 7 52 18 72

Administratius/ives

3 1 23 8 26

Personal producció

115 40 45 16 160

Total

145 51 139 49 284


distribucio sexes       graf sexes 2
Distribució de la plantilla per centres

  2014 Altes Baixes 2015

Oficines centrals

29 1 4 26

CET*

174 11 14 171

DPCH*

57 50 20 87

Total

260 62 38 284

*CET: Centre Especial de Treball

*DPCH: Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà


  plantilla centres1       plantill centres        plantilla total
       


Formació

Vàrem realitzar 20 cursos dirigits a un total de 202 treballadors i treballadores, xifra que representa un 71,91% de la plantilla mitjana del 2015, durant un total de 115 hores de formació, la qual cosa suposa una inversió total de 712 hores.


Salut

Des del 2013 tenim contractada una pòlissa de salut amb Sanitas que oferim al nostre personal i als seus familiars directes:

  • Cobertura Sanitas Pro Pymes Salut per a menors de 64 anys a un cost aproximat d’un 16% inferior al preu de mercat.

  • Financem un 9,84% a cada treballador i treballadora mensualment.

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso

www.femarec.cat