logo femarec

Català Castellà
pdf

facebook

twitter

linkedin

youtube

inici  Inici      Projecte Activitat Dades econòmiques grafiques dades Gràfiques
 
MEMÒRIA 2015

Introducció

Visió, missió i valors

El 2015 en 10 xifres

Responsabilitat Social

Política ambiental

Organització i dimensió
(gestió empresarial)

Femarec 2.0

Dades gràfiques

 

Projecte

.

Política ambiental

 

Gestió de la qualitat

D’acord amb el principi de millora continua i el compromís que assumeix l’entitat amb la qualitat i el medi ambient, s'han executat una sèrie d’accions per aconseguir tal fi 

  • Servei de gestió de residus més complet amb el funcionament del Centre de Recollida i Transferència de Residus Perillosos i No Perillosos ubicat a Maresme, 59-61

  • Adquisició de materials respectuosos amb el medi ambient (ús de pintures sense metalls).


Gestió de l'energia

Els nostres centres consumeixen energia elèctrica per a la il·luminació, aparells elèctrics i climatització, i els nostres vehicles que s’encarreguen de la recollida i el transport de residus, gasoil. 
 electricitat

Centre

(KWh) 2014

(KWh) 2015

Tres senyores

52.936

50.345

Sardenya

115.648

153.445

Maresme 59-61

69.106

76.119

Maresme 65-67

119.945

131.344

Total

357.635

411.253 

Consum gasoil al 2015: fuel
26.890,47 litres (26.979,27 el 2014)


Contaminació atmosfèrica co2

Seguint amb la nostra implicació en la cura de l'entorn, també vigilem les emissions de CO2.

El conjunt del consum energètic (electricitat i gasoil) ha suposat l’emissió de 199.222’81 kg de CO2 a l’atmosfera (152.904’14 al 2014). Els nostres centres no emeten gasos ni vapors esdevinguts de processos productius.

 


 

Gestió de l'aigua aigua

Així mateix, es fa un consum responsable de l’aigua que es fa servir per rentar els vehicles i materials, netejar les instal·lacions i per al consum humà.

Centre

(KWh) 2014

(KWh) 2015

Tres senyores

239

164

Sardenya

455

620

Maresme 59-61

547

525

Maresme 65-67

931

676

Total

2.172

1.985 

Producció i gestió de residus residus
Els residus que generem es recuperen al Centre Especial de Treball i a través d’empreses degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya

 

 

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso

www.femarec.cat