logo femarec

Català Castellà
pdf

facebook

twitter

linkedin

youtube

inici  Inici      Projecte Activitat Dades econòmiques grafiques dades Gràfiques
 
MEMÒRIA 2015

Centre Especial de Treball

DPCH

Centre de Dia de Salut Mental

Fundació

 
 
 
 

· Iitineraris d'inserció

· Formació aturats

· Formació continuada

· Psicoteràpia

 

 

Activitat

 

DPCH

Desenvolupament Personal i del Capital Humà

Itineraris d'Inserció

Acompanyament Individualitzat a la Inserció Social i Laboral

Aborden d'una manera personalitzada la inserció laboral: el participant, juntament amb el tècnic d'inserció de referència, treballen els elements que puguin dificultar o facilitar la recerca i/o manteniment d'un treball. També inclou la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral.

Col·lectius als que pertanyen els participants en Projectes d’Acompanyament Individualitzat a la Inserció Social i Laboral:

grafica foa colectius

* Un mateix usuari atès pot pertànyer a més d'un col·lectiu dels relacionats al gràfic, és per això, que la suma d’aquests conceptes no es correspon al total d’atesos real.

Total participants: 2.262

Total insercions: 750 (33,15%)

 

Gràcies al suport de:

     


Projectes concrets desenvolupats

 • Programa d’orientació i acompanyament a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental

 • Programa d’orientació i acompanyament a la inserció

 • Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

 • Agència de Col·locació

 • Làbora (Barcelona Treball Protegit)

 • Implica’t

 • Programa Incorpora de La Caixa

 • Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones amb discapacitat

 • Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a persones immigrants

 • Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per a joves en risc d’exclusió social

 • Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social de joves en situació d’exclusió social amb dèficits lingüístics en l‘ús del català

 • Servei d’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social per persones en risc d’exclusió social

 • Execució del Programa d’inserció sociolaboral (PISL) i el Programa personalitzat de recerca de feina (PROPER) de Barcelona Activa


Altres actuacions

Club de la Feina

Servei que ofereix informació, orientació i assessorament per a la recerca autònoma de treball. Els i les participants disposen d’un espai amb ordinadors amb accés a Internet, fax, telèfon, taulells amb ofertes de treball de diverses fonts i personal tècnic de suport, tot amb la voluntat de donar continuïtat a aquelles persones que han finalitzat la seva participació dins d’altres accions de Femarec.

236 participants provinents d’altres accions


Fem Select_A

Servei integral dirigit a les empreses i orientat a facilitar, optimitzar i millorar els recursos humans entenent-los com el seu capital humà. 

S’han realitzat processos de selecció per a 3 grans empreses, tant públiques com privades


“Programa d’habitatge amb inclusió social” de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Des del maig i durant els propers dos anys, Femarec duu a terme aquest servei de suport professional de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. En el seu marc, atenem a 20 famílies en situació de risc d’exclusió social que no poden accedir a l’habitatge disponible al mercat. A través d’un allotjament social temporal i la nostra intervenció, es vol que desenvolupin habilitats personals, socials, parentals i de protecció


“Pla de Xoc” de Barcelona Activa

Des de setembre del 2015 i fins a finals de 2017, Femarec executa el servei de captació de candidats per al pla de xoc per aturats de molt llarga durada de Barcelona Activa, tot realitzant el seu seguiment i oferint orientació amb coaching personalitzat.

 

 

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso

www.femarec.cat